Nejlepší optikou
pro život je Vaše
srdce, se vším
ostatním Vám u nás
rádi pomůžeme..

Ordinace (Nestátní zdravotnické zařízení)

Součástí naší firmy je ordinace s moderním přístrojovým vybavením, ve které provádíme kompletní vyšetření očních refrakčních vad (od 15 let) a aplikaci kontaktních čoček.

Veškerá vyšetření jsou prováděna odborným personálem , tj. optometristkou ( 2.lékařská fakulta UK) .

Vyšetření zraku a dioptrické korekce probíhá nejprve objektivně na počítačovém autorefraktokeratometru a poté subjektivně pomocí projekčního optotypu včetně polatestů a zkušební sady brýlových skel. Součástí dioptrického vyšetření je krátká procházka pacienta ve zkušební obrubě s adekvátní korekcí, pro subjektivní zhodnocení vidění v reálném prostředí, toto je zejména důležité při zkoušení multifokálních skel, aby klient věděl nejen výhody těchto skel, ale je mu dána možnost posoudit jestli budou tyta skla pro něj vhodná, vzhledem k návyku.
Za vyšetření dioptrické korekce plně zodpovídáme u námi zhotovených brýlí.

Další součástí vyšetření, nezbytnou pro aplikaci kontaktních čoček je kontrola předního segmentu oka pomocí štěrbinové lampy .

Další součástí vyšetření, doporučovaného u všech klientů nad 40 let, je měření nitroočního tlaku, důležité z hlediska prevence poškození zrakového nervu. Toto vyšetření je prováděno na bezkontaktním tonometru a je pro klienta bezbolestné. A posledním testem je test amlserovy mřížky, důležitý pro diagnostiku VPMD. Pokud je nutné děláme i test na barvocit a test kontrastní citlivosti.

V případě, že není v naší kompetenci případné potíže u klienta odstranit a je nutný lékařský zákrok prováděný na specializovaném pracovišti, informujeme o tomto klienta a doporučujeme spolupracující specialisty.